Meánscoil San Nioclás

COVID-19 Bearta Éigeandála /Emergency Measures Update

Uasdátú 12 Márta 2020/March 12th 2020
13-Márta-20

 • Ag eascairt as na bearta éigeandála a d’fhógair an Taoiseach inniu 12 Márta 2020, beidh Meánscoil San Nioclás dúnta go dtí 29 Márta. Táthar ag coinne go n-osclóidh an scoil athuair Dé Luain 30 Márta 2020.
 • Arising from the emergency measures announced today by the Taoiseach Meánscoil San Nioclás will be closed until March 29th (i.e. we are scheduled to re-open on Monday March 30th).

 • Roimh imeacht abhaile ón scoil inniu (12 Márta) dóibh, moladh do dhaltaí aon ábhar nó leabhracha a bheadh ag teastáil uathu a bhreith abhaile leo chun go mbeidh siad inniúil a bheith ag obair leo as a stuaim féin sa
 • Students were advised today to make sure that they bring home all necessary books and materials with them (Thurs March 12th) so that they can continue to work from home.

 • Moladh do dhaltaí, go háirithe do dhaltaí Bhliain 6 & 3, féachaint ar a gcuntais Office 365 go rialta mar go mbeidh múinteoirí ag cur eolais/teachtaireachtaí chucu faoi chúrsaí oibre.
 • Students, particularly students in exam years have been advised to check their Office 365 accounts regularly as teachers may send them information/messages pertaining to school work.

 • Molaimid do thuismitheoirí comhairle a chur ar a bpáistí staidéar a dhéanamh ar ábhair éagsúla an churaclaim agus an scoil dúnta. B’fhéidir go gcabhródh sé le daltaí amchlár an lae mar a bhíonn sé ar scoil a leanúint chun staidéar a éascú dóibh. Ba chóir go gcuirfeadh daltaí obair a chuirfidh múinteoirí chucu i gcrích agus go leanfadh siad aon treoir a roinnfidh an fhoireann leo maidir le hobair in ábhair éagsúla.
 • We advise parents to have their children follow their normal school timetable as closely as possible during this closure and to study and work on all subjects across the curriculum. Students should study/do work sent to them by their teachers and follow any direction teachers may give them regarding work in the various subject areas.

 • Ní eol dúinn go fóill cén socrú a chuirfidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit i bhfeidhm maidir le measúnuithe a bhí le bheith ar siúl le linn na tréimhse ina mbeidh an scoil dúnta. Roinnfimid an t-eolas sin libh a luaithe agus a chuirtear ar an eolas sinn.
 • We do not yet know what arrangements the State Examinations Commission will put in place regarding formal assessments scheduled during this closure. We will update you as this information becomes available.

 • Ní cóir do dhaltaí Idirbhliana dul ar thaithí oibre le linn don scoil a bheith dúnta. Tá sé an-tábhachtach go gcuirfidh daltaí nó a dtuismitheoirí in iúl don fhostóir nach mbeidh daltaí ar an láthair oibre go dtí an Aoine tar éis don scoil athoscailt.
 • Transition year students should not present for Work Experience during the school closure. It is very important that students or their parents inform employers that students will not available until the Friday after the school re-opens.

 • Iarrfaimid ar thuismitheoirí a bheith airdeallach le bhur dtoil maidir leis an gcomhairle atá á uasdatú go rialta i dtaobh dea-chleachtas ar mhaithe le sláinte an phobail agus dea-chomhairle a chur ar a bpáistí dá réir.
 • We respectfully remind all parents to be attentive to the regularly updated public health advice and to remind their children of best practice being and of their responsibilities in this regard.

 • Foilseofar gach eolas agus uasdatú a choimeádfaidh pobal na scoile ar an eolas ar an suíomh scoile meanscoil.ie agus cuirfear teachtaireachtaí práinneacha amach trí théacs gutháin.
 • All information and updates will be shared with the school community on the school website meanscoil.ie and urgent messages will be sent via school texts.

 • Is féidir dul i dteagmháil le Príomhoide na scoile Gráinne Ní Lúbaigh trí ríomhphost grainnenilubaigh@wwetb.ie má tá ceist ag aon tuismitheoir nó má tá aon ní in aon chor gur mhaith le duine e phlé.
 • The Principal of Meánscoil San Nioclás can be contacted by email at grainnenilubaigh@wwetb.ie if parents have any questions or concerns they may wish to discuss.
Imeachtaí
No events found
20-Bealt-2020
Teachtaireacht chuig daltai iar-bhunscoile ón Uachtaran Micheál D. Ó hUiginn
13-Bealt-2020
Ceistneoir le líonadh
08-Bealt-2020
Socruithe do mheasúnuithe scoile bl.1,2,3 & 5
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmhálacha Scoile
Meánscoil San Nioclás
Rinn Ó gCuanach
Dún Garbhán
Co. Phort Láirge
Eire

058 46 464

Suíomh na Scoile / Location
© 2020 Meánscoil San Nioclás