Meánscoil San Nioclás

An Idirbhliain

15-Bealtaine-17

download (19).jpg

An Idirbhliain 2017/2018

Clár éigeantach is ea Idirbhliain Mheánscoil San Nioclás dár ndaltaí reatha ina leagtar amach clár cuimsitheach, taitneamhach, fuinniúil, gníomhach, spleodach, a thugann deis do dhaltaí blaiseadh a fháil ar ábhair nuálaíocht a fhorbraíonn iad do shaol an ionad oibre. Leis an bhfás agus leis an bhforbairt atá tagtha air le roinnt de bhlianta ní raibh de rogha ach dhá chlár éagsúla a fhorbairt chun freastal ar an éileamh.

1. Idirbhliain Mheánscoil San Nioclás:

Tairiscítear an clár seo dár ndaltaí reatha, do dhaltaí ó scoileanna eile sa cheantar nó do dhaltaí gur mhian leo cur fúthu sa Ghaeltacht le clann don bhliain. Leagtar amach clár cuimsitheach le hardchaighdeán Gaeilge chun freastal ar dhaltaí an cheantair ina theannta ar sin déanann daltaí taithí oibre gach Aoine mar chuid den chlár.

Más dalta seachtrach tú ó scoil eile gur mhian leat aistriú, beidh ort dul faoi scrúdú béil, agallamh mar aon le h-anailís ar thuairiscí scoile agus iompar an daltaí nuair atá áit á tairiscint.

Teigh chuig na naisc thíos chun tús a chur leis an bpróiseas roghnúcháin:

Foirm Iarratais

Taithí Oibre na hidirbhliana

Lóistín áitiúil

Polasaí Iontrála

2.Idirbhliain Choláiste na Rinne:

Tairiscítear an clár seo do dhaltaí ar fud na tíre gur mhian leo bliain a chaitheamh sa Ghaeltacht i gColáiste na Rinne. Freastalaíonn na daltaí ar chúrsa na hIdirbhliana sa Mheánscoil agus eagraítear imeachtaí iarnóna agus lóistín sa Choláiste. Tá an cúrsa seo an-fheiliúnach do dhaltaí gur mhian leo ardchaighdeán Gaeilge a bhaint amach don ardteist i ndiaidh an chúrsa nó dóibh siúd gur mhian leo dul i dtreo an aistriúcháin nó na múinteoireachta tar éis na hardteiste. Is cúrsa é seo atá tumtha go hiomlan trí mheán na Gaeilge agus bíonn líofacht, sruth cainte agus saibhreas teanga ag na iarrathóirí agus iad ag fágáil an chúrsa. Tá rogha ag daltaí an cúrsa seo a dhéanamh i dtéarma amháin nó don Scoilbhliain iomlán.

Chun go nglacfar le dalta ar an gcúrsa seo caithfear dul faoi phróiseas iontrála:

Sa chéad chéim den phróiseas iontrála eagraítear maidin oscailte dheireadh Mhí Eanáir ina mbuaileann tuismitheoirí agus daltaí le baill foirne an Choláiste agus na Meánscoile agus mínítear cuspóir an chúrsa mar aon le camchuairt na háite.

An dara chuid den phróiseas eagraítear measúnú deireadh Mhí Feabhra ina gcuirtear iad faoi scrúdú cainte, scríofa mar aon le h-anailís ar thuairiscí scoile agus iompar an dalta nuair atá áit á tairiscint. Seoltar an chéad bhabhta tairisceana amach tús mhí an Mhárta.

Chun tús a chur leis an bpróiseas roghnúcháin agus eolas faoinár bpolasaí iontrála don scoilbhliain 2019/2020 téigh chuig:

Foirm Iarratais

Polasaí Iontrála

Chun lóistín a chur in áirithe i gColáiste na Rinne téigh chuig:

Idirbhliain Choláiste na Rinne

an cúrsa lán don scoilbhliain 2018 / 2019 agus liosta feithimh i bhfeidhm.

Sa nasc thíos tá sampla d'imeachtaí na bliana a ghlacann na daltaí páirt ann:

Samplach d'Imeachtaí na Scoilbhliana 2016/2017

Imeachtaí
Már
26 2018
Saoire na Cásca
Bealt
07 2018
Saoire Bainc na Bealtaine
Bealt
15 2018
Bronnadh na nGradam
Bealt
24 2018
Oíche Bhliain a 6
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmhálacha Scoile
Meánscoil San Nioclás
Rinn Ó gCuanach
Dún Garbhán
Co. Phort Láirge
Eire

058 46 464

Suíomh na Scoile / Location
© 2018 Meánscoil San Nioclás