Meánscoil San Nioclás is a Waterford and Wexford Education and Training Board School
wwetb.ie
Waterford & Wexford ETB

Polasaithe

24-Márta-17

Liosta Polasaithe Mheánscoil San Nioclás don Scoilbhliain 2022/2023

Déantar athbhreithniú rialta ar na polasaithe i gcomhairle leis na Páirtnéirí leasmhara agus de réir aon reachtaíocht nua a achtaítear. Is faoin mBord Bainistíochta na Scoile nó an Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman nó an Roinn Oideachais na Polasaithe a fhaomhadh ag brath ar an bpolasaí atá idir lámha.

Seo a leanas na polasaithe atá i bhfeidhm sa scoil i láthair na huaire:

Polasaí Tinrimh

Polasaí Obair Bhaile

Beartas Frithbhulaíochta Mheánscoil San Nioclás 2023-2024

Polasaí Folláine Mheánscoil San Nioclás

Plean Trí - Bliana DEIS 2021-2024

Polasaí Tréadchuraim

Polasaí Mata Ardteiste

Polasaí Mhí-úsáid Substaintí

Polasaí Turas Thar Oíche

Polasaí Éide Scoile

Polasaí Gaeilge

Polasaí Iontrála
Fógra Iontrála 2024-2025
Foirm Iarratais ar áit sa chéad bhliain 2024-2025
Foirm Iarratais ar áit sa chéad bhliain 2024-2025 (leagan Béarla)

Polasaí Turas Scoile

Cód Iompair Mheánscoil San Nioclás

Polasaí Scáileáin

Beartas Teagmhais Chriticiúil

Polasaí Cosaint Leanaí 2021

Polasaí Gaeltachta 2018-2021

Polasaí Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte & Oideachas Caidrimh & Gnéasachta

Polasaí Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh

Polasaí Am lóin bhliain 5 & 6

Polasaí ranganna Spóirt

Polasaí Cluichí

Polasaí Sábháilteachta

Polasaí Ríomhaireachta

Polasaí Feitheoireachta

Polasaí Feabhais

Polasaí Gairmthreorach

Polasaí um Chosaint Sonraí

Polasaí Theilifís Chiorcaid Iata

Polasaí Um Úsáid na Teicneolaíochta don Chianfhoghlaim Eanáir 2021

Imeachtaí
No events found
20-Bealt-2024
Eagraithe ag Bl.4
20-Bealt-2024
Cluiche Ceannais na Mumhan Iomáint fé 15
Déan Teagmháil Linn
 
 
 
Teagmhálacha Scoile
Meánscoil San Nioclás
Rinn Ó gCuanach
Dún Garbhán
Co. Phort Láirge
Eire


Waterford & Wexford Educational Training Board
Suíomh na Scoile / Location
© 2024 Meánscoil San Nioclás